Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji (at) tlen.pl


<<- Powrót do strony glównej

<- Poprzednia strona

 Nasze artykuły

Protest przeciwko ustawie o "bestiach"

Stowarzyszenie "Stop Manipulacji" włącza się do protestu obywatelskiego w związku z wprowadzoną 22 listopada 2013r. ustawą o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Jako organizacja zajmująca się problemem psychomanipulacji w obszarze zagadnień związanych z nieprawidłowościami i nadużyciami biegłych wyrażamy głębokie zaniepokojenie zapisami w nowej ustawie dającej możliwość izolowania osób skazanych, po zakończeniu przez nich odbywania kary, na podstawie opinii powołanych przez sąd ekspertów. Z powodu braku procedur i możliwości kontroli pracy biegłych oraz jednoznacznych, naukowych kryteriów badań przypadków jakich dotyczy ustawa, szczególnie groźny staje się zapis powoływania biegłych psychologów i seksuologów w sprawach osób z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami preferencji seksualnymi. Pojawia się niebezpieczeństwo nacisków politycznych prowadzących do nadużyć oraz stawiania błędnych i krzywdzących diagnoz wobec skazanych np. za "inne czynności seksualne".

Od kilku lat sygnalizujemy występowanie problemu nierzetelnego opiniowania psychologicznego i seksuologicznego w sprawach oskarżeń o pedofilię i skazywania na wieloletnie kary więzienia w oparciu o pomówienia. Wprowadzenie przez Sejm RP nowej ustawy dającej biegłym prawo dokonywania arbitralnych ocen stanu psychicznego osób mających wyjść na wolność po odbyciu kary za takie przestępstwa, jedynie pogłębi problem. Na podstawie opinii będących subiektywną oceną biegłych, nie popartą naukowymi dowodami, może zapaść decyzja o ich izolowaniu w ?ośrodkach terapeutycznych? na czas nieokreślony, być może nawet do końca życia.

Obawiamy się, że nowa ustawa poważnie zwiększa ryzyko patologizacji systemu wymiaru sprawiedliwości. Dostrzegamy w niej również próbę zrzucenia odpowiedzialności z systemu penitencjarnego na system opieki zdrowotnej za prowadzenie skutecznej resocjalizacji sprawców stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa. Widzimy równocześnie niebezpieczeństwo drogi którą ta ustawa otwiera, polegającej na umieszczaniu niewygodnych obywateli w "psychuszkach" nie za dokonane przestępstwa ale za posiadane cechy psychiczne.

W celu zrozumienia dlaczego ustawa jest niebezpieczna dla każdego z nas prosimy o chwilę zadumy i odpowiedzenie na pytania: Jak byś Ty znalazł się w sytuacji gdzie twoja osobowość została zdiagnozowana jako zaburzona i nieprawidłowa? Jak Ty mógłbyś udowodnić że twoja osobowość jest prawidłowa i że nigdy w przyszłości nie popełnisz czynu za który grozi maksymalna kara powyżej 10 lat więzienia?

Warszawa, 11 luty 2014r.