Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji (at) tlen.pl


<<- Powrót do strony glównej

<- Poprzednia strona

 Nasze interwencje

Oświadczenie ws. księdza Mirosława Bużana

W związku z nagłośnioną medialnie sprawą księdza Mirosława Bużana, m.in. w Gazecie Wyborczej (artykuł B. Aksamit, 28.11.2013 r), tygodniku "Wsieci", (artykuł M. Nykiel, 13-19.01.2014 r), portalu internetowym www.Fronda.pl, (red. T. Rowiński, 13.01.2014 r.), władze Stowarzyszenia "Stop Manipulacji" z własnej inicjatywy zdecydowały, iż zapoznają się z całością akt sprawy udostępnionej przez duchownego.

Z dokumentacji wynika, że ksiądz Mirosław Bużan został oskarżony, a następnie skazany wyrokiem prawomocnym na rok i 3 mies., z art.197 par.2 i 208 kk. za dopuszczenie się przestępstw wobec 15-latki mieszkającej w parafii której był proboszczem.

Już podczas wstępnej analizy dokumentacji prokuratorsko-sądowej zauważono wybiórcze potraktowanie materiału dowodowego i dokonywanie ustaleń pod z góry założoną tezę winy oskarżonego z pominięciem informacji, które wskazują z dużym prawdopodobieństwem, iż miało miejsce pomówienie. Nie można wykluczyć, że w wyniku zaistniałych nieprawidłowości w omawianej sprawie doszło do naruszenia praw człowieka i fundamentalnych wolności.

Tezę tę wzmacnia fakt, że po uprawomocnieniu wyroku, pojawił się nowy dowód w sprawie w postaci nagrań, na podstawie których ksiądz M. Bużan złożył do prokuratury zawiadomienie o fałszywym oskarżeniu go o przestępstwo. Doszło jednak do zaginięcia oryginałów nagrań na dyktafonach w Prokuraturze prowadzącej dochodzenie. Cztery dyktafony miały się przypadkowo zsunąć do kosza na śmieci.

Z uwagi na pojawiające się poważne wątpliwości dotyczące oskarżeń wobec Mirosława Bużana, które zniszczyły jego reputację jako duchownego i pozbawiły go pełnionej funkcji proboszcza, Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej przeprowadzi szczegółową analizę zawartych w aktach sprawy opinii sporządzonych przez biegłych i po jej przeprowadzeniu podejmie inne stosowne działania, które pomogą wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Ponadto, jako organizacja stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie psychomanipulacji, wyrażamy zaniepokojenie wprowadzaniem w błąd opinii publicznej poprzez sugerowanie w mediach że sprawa księdza Bużana dotyczy jakoby nadużyć o charakterze pedofilskim.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Dr Barbara Gujska
Prezes

Warszawa, 20.01.2014r.