Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji (at) tlen.pl


<<- Powrót do strony glównej

<- Poprzednia strona

 Nasze artykuły

Kto jest odpowiedzialny za śmierć nastolatka?

W dniu 09.01.2014r. telewizja publiczna podała szokującą wiadomość, że 16-letni chłopiec popełnił samobójstwo w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach gdy dowiedział się, że będzie odebrany matce i umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Po sprawie rodziny Bajkowskich, których dzieci wbrew ich woli zostały na kilka miesięcy umieszczone w domu dziecka, kolejny dramat rodzinny w wyniku ingerencji służb, tym razem zakończony tragedią 16-letniego chłopca. Ile jeszcze takich dramatów i tragedii rodzinnych musi się wydarzyć by zaczęto dokładniej przyglądać się powołanym do niesienia pomocy krzywdzonym dzieciom licznym instytucjom i profesjonalistom a w szczególności autorom opinii na podstawie których urzędnicy wymiaru sprawiedliwości podejmują nierzadko drastyczne i pogarszające sytuację dziecka i jego rodziny decyzje? Jakie są rzeczywiste kompetencje zawodowe i etyczne tych którzy decydują o losach innych? Czy wreszcie dostrzeżony zostanie problem wadliwości stworzonego systemu ingerującego w rodzinę i wyrządzanych przez niego krzywd?

Barbara Gujska
prezes stowarzyszenia Stop Manipulacji