Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji (at) tlen.pl


<<- Powrót do strony glównej

<- Poprzednia strona

 O nas

Nasza Misja

Prowadzone działania stowarzyszenia

 1. Bezpośrednia pomoc poszkodowanym, głównie ofiarom pomówień i błędów w opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych i karnych o przemoc i molestowanie dzieci.
  • udzielanie doraźnej pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym
  • prowadzenie analiz zgłaszanych spraw i problemów oraz opracowywanie strategii ich rozwiązywania
  • sporządzanie opinii, skarg, zażaleń etc. w indywidualnych sprawach
  • sporządzanie specjalistycznych ekspertyz krytycznych dla sądu dotyczących opinii psychologicznych, pedagogicznych, seksuologicznych
  • monitorowanie spraw sądowych, uczestnictwo w procesach jako przedstawiciel społeczny
 2. Podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw w kierunku przeciwdziałania zjawisku fałszywych oskarżeń o przemoc i molestowanie, nierzetelnego opiniowania psychologicznego, nadużyć psychologicznych w psychoterapii.
 3. Opracowywanie raportów.
 4. Działalność informacyjno-edukacyjna za pośrednictwem portalu stowarzyszenia www.stopmanipulacji.info.pl
 5. Współpraca z mediami w celu:
  • Informowania o niepokojących zjawiskach w psychologii i psychoterapii.
  • Pomocy w zrozumieniu mechanizmów psychomanipulaji.
 6. Współpraca ekspercka z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji ojców, Klubem Sceptyków Polskich, Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej, autorytetami naukowymi różnych dyscyplin w obszarze zagadnień dotyczących w/w problemów.