Stowarzyszenie "Stop Manipulacji"
00-363 Warszawa, ul Nowy Świat 54/56 III piętro
e-mail: stopmanipulacji (at) tlen.pl

stopmanipulacji.info.pl
stopmanipulacji.org

KRS 0000346927
REGON 142382572
NIP 7010277439

Konto bankowe :
Bank Pekao SA
Oddział w Warszawie al. Jerozolimskie 65/79
87 1240 6218 1111 0010 3287 8924

 Aktualizowano 8 stycznia 2019 o 2:07

 O nas

Archiwum ... 

 Psychologia to nauka nie czary

Archiwum ... 

 Warto przeczytać

Archiwum ... 

 Warto obejrzeć

Archiwum ... 

 Nasze artykuły

Archiwum ... 

 Nasze interwencje

Archiwum ... 

 

Komunikat

 
Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych domena
stopmanipulacji.org.pl
została przechwycona przez firmę komercyjną handlującą domenami.

Na treści publikowane pod w/w domeną stowarzyszenie nie ma żadnego wpływu i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

 

Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne

Dokument w formacie pdf.

 
Polecamy

Wywiad z Tomaszem Witkowskim na portalu
tygodnik.tvp.pl

 

Trybunał: Zakaz badania orientacji seksualnej azylantów

"... Według Trybunału Węgry nie powinny były poddawać Nigeryjczyka testom na orientację seksualną, by stwierdzić, czy mówi prawdę. Mężczyznę zbadano m.in. testem Rorschacha, w którym należy interpretować atramentowe plamy. ..." - fakty.interia.pl

Treść całego artykułu

 

Funkcjonowanie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
Raport NIK

Treść całego raportu w formacie PDF

 

List otwarty

organizacji pozarządowych i obywateli skupionych w organizacjach prorodzinnych będący odpowiedzią na "list otwarty" psychologów "Dość dzielenia i wykluczenia, dość dzielenia Polaków".

Adresatami listu są:

Prezydent RP, Pan Andrzej Duda
Prezes Rady Ministrów, Pani Beata Szydło
Marszałek Sejmu, Pan Marek Kuchciński
Marszalek Senatu, Pan Stanisław Karczewski
Minister Sprawiedliwości, Pan Zbigniew Ziobro
 

Treść listu dostępna jest w formacie PDF

 

Manipulacja wokół Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych

 

Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne od szeregu lat są przedmiotem krytyki z powodu szkód społecznych wyrządzanych przez nierzetelne sporządzanie opinii dla sądu w sprawach rodzinnych. Wskazuje się na nieprawidłowości metodologiczne, stronniczość, arbitralność ocen i inne nadużycia w sporządzanych przez te ośrodki opiniach oraz ich dramatyczne konsekwencje dla skrzywdzonych rodzin i dzieci odbieranych matkom z powodu biedy. Pycha, buta, arogancja, niekompetencja, to tylko niektóre grzechy wytykane pracownikom RODK przez badane osoby. Przypadki poniżającego wręcz brutalnego traktowania podczas badań w sposób ewidentny naruszające prawa człowieka są przez organy kontrolne niestety bagatelizowane. Nie zdarzyło się, by pracownik RODK stracił pracę z powodu wnoszonych na niego skarg. Nie dziwi zatem, że ze strony zdesperowanych członków organizacji pozarządowych pojawił się postulat likwidacji RODK-ów.

W wyniku licznych protestów m.in. Forum Matek i organizacji broniących praw ojców, Sejm RP w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczął prace legislacyjne. W dniu 26 września 2014r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw (druk nr. 3058). Niepodziewanie, w ramach prowadzonych od wielu miesięcy prac na projektem ustawy, w dn.17.06.2015r. pojawiła się Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Art.25. punkt 1. tejże ustawy zawiera następujący zapis: Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne z dniem wejścia w życie ustawy stają się opiniodawczym zespołem sądowych specjalistów. W punkcie 3, natomiast czytamy: Psycholodzy, pedagodzy i lekarze rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych z dniem wejścia życie niniejszej ustawy stają się specjalistami opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

Jak widać, powyższe zapisy Ustawy pozostają w całkowitej sprzeczności z oczekiwaniami organizacji pozarządowych domagającymi się likwidacji RODK-ów. Mówiąc kolokwialnie doszło do manipulacji w zapisie Ustawy. W świetle wprowadzonych zmian, Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne miast likwidacji mają zostać umocowane prawnie i przekształcone w nową strukturę pod szyldem "opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów". Pracownicy RODK, przemianowani na etatowych "specjalistów sądowych", będą nadal wydawać opinie dla sądów w sprawach rodzinnych, pozostając oczywiście, jak dotąd, poza jakąkolwiek kontrolą społeczną.

Ustawa daje ogromne przywileje "specjalistom" roztaczając nad nimi usankcjonowany prawem "parasol ochronny". Osoby zatrudniane jako "specjaliści" nie będą weryfikowane pod kątem predyspozycji osobowościowych, intelektualnych, postawy etyczno-moralnej, funkcjonowania w systemie własnej rodziny. Ich praca nie będzie podlegać systematycznej ewaluacji. Ustawa nie przewiduje wyciągania konsekwencji wobec niekompetentnego "specjalisty" za sporządzenie nierzetelnej opinii. Dając ogromną władzę "specjalistom", istnieją uzasadnione obawy, że nowe propozycje legislacyjne niestety patologię systemu prawa rodzinnego mogą jeszcze bardziej pogłębić. Wydaje się jednak, że pomysłodawcy nowych zapisów ustawy tych niebezpieczeństw nie dostrzegają. Pojawia się pilna potrzeba wykazania, że proponowana wersja ustawy zawiera zapisy niezgodne z duchem i literą prawa. W tej sprawie powstanie odrębny dokument. Odpowiedzialni za projekt ustawy powinni na nie społeczeństwu odpowiedzieć zanim Sejm ją zatwierdzi. Ale już teraz warto zapytać: Po co wprowadzono zmiany w ustawie, które de facto zachowują obecne status quo, korzystne jedynie dla lobby RODK? W czyim interesie działała podkomisja pod przewodnictwem posłanki Magdaleny Kochan tworząc tę fikcję?

dr Barbara Gujska, prezes stow. "Stop Manipulacji".

Warszawa, 24.06.2015r

 
Ustawa o przemocy w rodzinie do TK

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego - informuje Instytut Odro Iuris, który przygotował wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy.

Więcej ...

 
Czy sędziom wolno stosować prawo sprzeczne z zasadami sprawiedliwości?

Artykuł "Gazety Wyborczej".

Czytaj więcej ...

 
NIK skontroluje RODK-i

Najwyższa Izba Kontroli zapowiada na drugą połowę 2014 roku przeprowadzenie kontroli Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno - Konsultacyjnych. O jej wynikach NIK poinformuje na swoich stronach internetowych.

Czytaj więcej ...

 
Czy Woody Allen jest pedofilem?

Adoptowana córka Woody Allena, 28-letnia Dylan Farrow, po 20 latach ponownie oskarżyła słynnego reżysera, że molestował ją i gwałcił gdy miała 7 lat. Napisała o tym w liście otwartym do poczytnego i prestiżowego dziennika "New York Times". Reżyser w odpowiedzi przedstawił swoje stanowisko na łamach tej samej gazety zaprzeczając stawianym mu zarzutom. Polemika trwa jednak nadal i budzi niemałą konsternację opinii publicznej: Kto mówi prawdę a kto kłamie?

czytaj dalej ...

 
Polecamy

   

Wydawnictwo Uniwesytetu Jagiellońskiego

Recenzja książki

 
Protest naukowców
 

Testy projekcyjne - np. test plam atramentowych Rorschacha - to plama na sumieniu psychologów diagnostów. Narzędzie bezwartościowe, pozbawione naukowych podstaw, jest powszechnie stosowane np. w sądownictwie.

 
Polecamy
 
Polecamy
 

Strona o pop-psychologii, niepokojących zjawiskach w psychobiznesie, nadużyciach "fachowców od duszy", manipulacji nierzetelnego dziennikarstwa, higienie psychicznej i innych ważnych sprawach.
 

Webmaster: Robert Gujski